b2b.armsoft հարթակը
հասանելի է
 • ՀԾ-Ձեռնարկություն
 • ՀԾ-Հաշվապահ
 • ՀԾ-Առևտուր
 • ՀԾ-Վաճառքների կառավարում
 • b2b.armsoft.am կայք
Տեղեկատվական
ծառայություններ
 • Հայաստանի և Արցախի կազմակերպություններ
 • Մատակարարների ապրանքացանկեր
 • ԱԴԳՏ և ԱՏԳԱԱ դասակարգիչներ
Փաստաթղթերի
շրջանառություն
 • Պատվերներ
 • Փոխանցման հաշիվներ
 • Հաշիվ-ապրանքագրեր
 • Փոխադարձ հաշիվների ստուգման ակտ
Գրանցում b2b.armsoft
հարթակում
 • Գրանցվել որպես օգտագործող
 • Ստանալ հաստատում ՀԾ-ից
 • Մշակել փաստաթղթերը «Իմ b2b»-ում