Անցում

b2b.armsoft հարթակ

b2b.armsoft-ը գերարդյունավետ և առցանց համագործակցության հարմարավետ հարթակ է ամենատարբեր բիզնեսների համար։ Հարթակը ներառում է մի շարք տեղեկատվական ծառայություններ, ապահովում է տվյալների էլեկտրոնային փոխանակում և ավտոմատացնում է մատակարար-պատվիրող հարաբերությունները։ Հայկական Ծրագրեր ընկերության համակարգերն ինտեգրված են b2b.armsoft հարթակի հետ, այսինքն՝ վերջինիս հնարավորությունները կարելի է օգտագործել անմիջապես ՀԾ համակարգերի մեջ: ՀԾ համակարգերը ծանուցում են ստացված փաստաթղթերի և տվյալների առկա թարմացումների մասին։


Տեղեկատվական ծառայություններ

b2b.armsoft հարթակը թույլ է տալիս օգտվել մի շարք տեղեկատվական ծառայություններից։ Դրա միջոցով ապահովվում է տեղեկատվության ճշգրիտ և ժամանակին ստացումը, կատարվող աշխատանքները զգալի կրճատվում են և դառնում դյուրին։

 • Հայաստանի կազմակերպությունների տեղեկատու։
  b2b.armsoft հարթակում հավաքագրված են Հայաստանի ավելի քան 205,000 կազմակերպությունների տվյալներ: Սա ՀԾ համակարգերով աշխատող կազմակերպություններին ընձեռում է ևս մեկ նշանակալի առավելություն: Գործընկերոջ քարտը լրացնելիս, մուտքագրելով միայն գործընկերոջ ՀՎՀՀ-ն կամ անվանումը, հնարավոր է գործընկերոջ մանրամասն տվյալները ավտոմատ ստանալ b2b.armsoft հարթակից: Օգտագործողներն այսպիսով ազատվում են հնարավոր սխալներից և տվյալների մուտքագրման ու ճշտման ժամանակատար աշխատանքից:
 • Քարտեզագրված կազմակեպությունների տեղեկատու:
  Հայկական Ծրագրեր ընկերությունն այժմ իրականացնում է Հայաստանում ապրանքներ պատվիրողների (խանութներ, գրասենյակներ) տվյալների հավաքագրում և քարտեզագրում: Արդեն քարտեզագրվել են 13,000-ից ավելի կազմակերպությունների տվյալներ: Այս տեղեկատուն պարունակում է ոչ միայն առանձին կազմակերպությունների տվյալները, այլև յուրաքանչյուր մասնաճյուղի, դրանց գտնվելու վայրի, զբաղեցրած տարածքի, գործունեության ոլորտի մասին և այլ տվյալներ: Տեղեկատուն չափազանց հարմար գործիք է պատվերների հավաքագրման և լոգիստիկ խնդիրներ ունեցող մատակարարների համար: Այդ կազմակերպություններին և նրանց տվյալները կարելի է տեսնել անմիջապես b2b.armsoft հարթակում` քարտեզի վրա:
 • Մատակարարների ապրանքացանկեր:
  Մատակարարները հնարավորություն ունեն հրապարակել իրենց ապրանքացանկերը b2b.armsoft հարթակում: Գնորդները կարող են ծանոթանալ յուրաքանչյուր մատակարարի կողմից առաջարկվող ապրանքներին, ինչպես նաև` ներբեռնել ապրանքացանկերը և ներմուծել իրենց ՀԾ համակարգ:
 • ԱԴԳՏ և ԱՏԳԱԱ դասակարգիչներ։
  b2b.armsoft հարթակից հնարավոր է նաև ավտոմատ ներմուծել և ապրանքներին կցել ԱԴԳՏ (Արտադրանքի դասակարգում ըստ գործունեության տեսակների) և ԱՏԳ ԱԱ (Արտաքին տնտեսական գործունեության ապրանքային անվանացանկ) դասակարգիչները։
 • ՀՀ-ի տոների և հիշատակի օրերի օրացույց:
  Ծառայությունը տրամադրում է նշվող տոների, հիշատակի և ոչ աշխատանքային օրերի վերաբերյալ տեղեկություն: Օրացույցում հրապարակված տեղեկության հիման վրա ՀԾ համակարգերում թարմացվում են աշխատավարձի հաշվարկում օգտագործվող աշխատանքային օրերը և ժամերը:
 • Բանկերի տեղեկատու:
  Ծառայությունը տրամադրում է Հայաստանի բանկերի և մասնաճյուղերի վերաբերյալ տեղեկություն (կոդ, անվանում և SWIFT կոդ) : Հրապարակված տեղեկության հիման վրա ՀԾ համակարգերում ներմուծվում են նոր բացված բանկերը և թարմացվում են գործող բանկերի տվյալները:

Տվյալների էլեկտրոնային փոխանակում

b2b.armsoft հարթակը թույլ է տալիս ավտոմատ ստեղծել և փոխանակել մի շարք էլեկտրոնային փաստաթղթեր: Սա բացառում է փաստաթղթերը կազմելիս կամ ներմուծելիս կատարվող սխալները, նվազեցնում է ծախսերը, արագացնում է գործընթացները։ Փաստաթղթերը կարելի է փոխանակել անմիջապես ՀԾ համակարգերի միջև, կամ Web-ով: b2b.armsoft հարթակի միջոցով հնարավոր է ավտոմատ ստեղծել և փոխանակել հետևյալ փաստաթղթերը`

 • Պատվեր:
  Գնորդները կարող են իրենց ՀԾ համակարգերից կամ patver.armsoft.am կայքից մեկ կոճակով պատվերների փաթեթ ստեղծել ընտրված բոլոր ապրանքների համար: Պատվիրվող ապրանքները կարող են պատկանել տարբեր մատակարարների: Համակարգը, b2b.armsoft հարթակի հետ համակցման շնորհիվ կարողանում է ճանաչել ապրանքի մատակարարին և յուրաքանչյուր մատակարարի համար ստեղծել իր ապրանքները ներառող առանձին Պատվերը: Մատակարարները կարող են դրանք ավտոմատ ներմուծել իրենց համակարգ, քանի որ փաստաթղթերը ներառում են իրենց ապրանքային կոդերը:
 • Փոխանցման հաշիվ:
  ՀԾ համակարգերում կարելի է ստեղծել փոխանցման հաշիվներ, որոնք այնուհետև կարելի է ուղարկել համապատասխան գործընկերոջը և հետևել փաստաթղթի վիճակին: Փոխանցման հաշիվների հիման վրա կարելի է ստեղծել հաշիվ-ապրանքագրեր, վճարված փոխանցման հաշիվների հիման վրա` նաև դրամարկղ կամ հաշվարկային հաշվին մուտքի փաստաթղթեր: Գնորդը ստացված Փոխանցման հաշվի հիման վրա կարող է ստեղծել փոխանցման փաստաթուղթ:
 • Հաշիվ-ապրանքագիր:
  Գնորդների մոտ խնդիր է առաջանում մատակարարված ապրանքները սեփական աշխատանքային համակարգ ավտոմատ մուտքագրելիս: Պատճառն այն է, որ մատակարարներն ու գնորդները ապրանքների համար օգտագործում են յուրաքանչյուրն իր կոդավորումը, որոնք տարբերվում են իրարից: Ապրանքները հնարավոր չէ նույնականացնել նաև անվանումով, քանի որ դրանք կարող են հաճախ փոփոխման ենթարկվել: b2b.armsoft հարթակն առաջարկում է այս խնդրի գերազանց լուծում: ՀԾ բոլոր համակարգերում Հաշիվ-ապրանքագիր փաստաթուղթը բերվել է համընդհանուր ֆորմատի: Ի տարբերություն, օրինակ, e-Invoicing-ով ուղարկվող Հաշիվ-ապրանքագրերի, ՀԾ համակարգերում ստեղծվող Հաշիվ-ապրանքագրերը ներառում են ներքին բիզնես-գործընթացները կազմակերպելու համար անհրաժեշտ մի շարք լրացուցիչ կարևոր տվյալներ` ապրանքների կոդերը, զեղչերի կիրառման դեպքում դրանց մասին ինֆորմացիա և այլն: ՀԾ համակարգերում նաև հնարավորություն է ավելացել, որը թույլ է տալիս մեկ կոճակով Հաշիվ-ապրանքագրերն ուղարկել համապատասխան գործընկերներին: Հաշիվ-ապրանքագրերի նոր ֆորմատը և միասնական ապրանքացանկերի առկայությունը լուծում են ապրանքների նույնականացման խնդիրը Հաշիվ-ապրանքագրերը ստացողների մոտ և թույլ են տալիս դրանք ավտոմատ ներմուծել սեփական ՀԾ համակարգ:
 • Փոխադարձ հաշիվների ստուգման ակտ:
  ՀԾ համակարգերում կարելի է կազմել գործընկերոջ հետ փոխհաշվարկի ստուգման ակտ: Ակտում ներառվում են նշված ժամանակահատվածի սկզբնական և վերջնական մնացորդները, ժամանակահատվածի ընթացքում կատարված գործարքները: Ստեղծված փաստաթուղթն ուղարկվում է գործընկերոջը, որն իր համակարգում ստուգում է տվյալ ժամանակահատվածի տվյալները և հաստատում է ակտը կամ շեղումներ հայտնաբերելու դեպքում տեղեկացնում է ուղարկողին:

Մատակարար-Պատվիրող հարաբերություններ

Մատակարար-պատվիրող հարաբերություններում հաճախ առաջանում են մի շարք խնդիրներ՝ մատակարարի առևտրային գործակալի չկարգավորված այցելություն պատվիրողին, ոչ ժամանակին և սխալ մատակարարումներ, մատակարարի հայտարարած ակցիաներին անտեղյակություն և այլն։ b2b.armsoft հարթակի միջոցով մատակարար-պատվիրող հարաբերությունները դառնում են առավել վերահսկելի, կարգավորված և ավտոմատացված: Պատվիրողները կարող են իրենց ՀԾ համակարգերում յուրաքանչյուր ապրանքի համար նշել այն նվազագույն քանակությունը, որը ցանկանում են ունենալ իրենց մոտ: Հատուկ հաշվետվության միջոցով կարող են տեսնել այն ապրանքները, որոնց քանակը հասել է նվազագույնին, կամ մոտ է դրան: Անհրաժեշտության դեպքում կարող են խմբագրել ապրանքների ցանկը և մեկ կոճակով պատվերների փաթեթ ստեղծել ընտրված բոլոր ապրանքների համար: Պատվիրվող ապրանքները կարող են պատկանել տարբեր մատակարարների: Համակարգերը, b2b.armsoft հարթակի հետ համակցման շնորհիվ կարողանում են ճանաչել ապրանքի մատակարարին և յուրաքանչյուր մատակարարի համար ստեղծել իր ապրանքները ներառող առանձին Պատվերը: Այն պատվիրողները, որոնք չունեն որևէ համակարգ կամ աշխատում են այլ համակարգերով, կարող են պատվերները ստեղծել և ուղարկել patver.armsoft.am կայքից։ Մատակարարները կարող են դրանք ավտոմատ ներմուծել իրենց համակարգ, քանի որ փաստաթղթերը ներառում են իրենց ապրանքային կոդերը:


Գրանցում b2b.armsoft հարթակում

Ձեր գործընկերը ուղարկել է փաստաթուղթ b2b.armsoft հարթակով և ցանկանում եք դիտել և մշակել այն։ Անհրաժեշտ է կատարել հետևյալ քայլերը․

 • Գրանցվել որպես օգտագործող։
  b2b.armsoft հարթակում գրանցվել հնարավոր է և ՀԾ համակարգերից, և b2b.armsoft.am կայքից։ ՀԾ համակարգերից որպես օգտագործող գրանցվելիս կազմակերպության տվյալները ավտոմատ լրացվում են համակարգի դրույթներում նշված տվյալներից։ Անհրաժեշտ է նշել նոր կամ արդեն այլ կազմակերպության անունից գրանցված օգտագործողի տվյալները։
 • Ստանալ հաստատում ՀԾ-ից։
  b2b.armsoft հարթակում որպես օգտագործող գրանցվելիս Հայկական Ծրագրեր ընկերությունը ստանում է գրանցման հայտ։ Գրանցման հայտը հաստատելիս Հայկական Ծրագրերի աշխատակիցները կկապվեն Ձեզ հետ։ Հարցերի դեպքում կարող եք զանգահարել 060 690910 հեռախոսահամարով։
 • Մշակել փաստաթղթերը։
  Գրանցված օգտագործողով ՀԾ համակարգերից կամ b2b.armsoft.am կայքից մուտք գործելով b2b.armsoft հարթակ, կարող եք դիտել և մշակել ստացված փաստաթղթերը: