Home
Home
patver.armsoft.am 060 690910

ԱՏԳԱԱ դասակարգիչ

Կոդ
 
Անվանում
 
0101Ձիեր, ավանակներ, ջորիներ և կիսագրաստներ կենդանի...X
0102Խոշոր եղջերավոր անասուն՝ կենդանի...X
0103Խոզեր՝ կենդանի...X
0104Ոչխարներ և այծեր՝ կենդանի...X
0105Ընտանի թռչուն՝ կենդանի, այսինքն ընտանի հավեր (Gallus domesticus), բադեր, սագեր, հնդկահավեր և խայտահավեր...X
0106Կենդանի կենդանիներ՝ այլ...X
0201Խոշոր եղջերավոր անասունների միս՝ թարմ կամ պաղեցրած...X
0202Խոշոր եղջերավոր անասունների միս՝ սառեցրած...X
0203Խոզի թարմ միս՝ պաղեցրած կամ սառեցրած...X
0204Ոչխարի կամ այծի միս՝ թարմ, պաղեցրած կամ սառեցրած...X
0205Ձիու, ավանակի, ջորու կամ կիսագրաստի միս` թարմ, պաղեցրած կամ սառեցրած...X
0206Խոշոր եղջերավոր անասունների, խոզերի, ոչխարների, այծերի, ձիերի, ավանակների, ջորիների կամ կիսագրաստների սննդային ենթամթերք` թարմ, պաղեցրած կամ սառեցրած...X
0207Ընտանի թռչունների միս և սննդային ենթամթերք՝ 0105 ապրանքային դիրքում դասակարգված, թարմ, պաղեցրած կամ սառեցրած...X
0208Այլ միս և մսից սննդային ենթամթերք՝ թարմ, պաղեցրած կամ սառեցրած...X
0209Անյուղ մսից առանձնացված խոզի ճարպ և չհալեցրած կամ այլ եղանակով չստացած ընտանի թռչունների ճարպ՝ թարմ, պաղեցրած, սառեցրած, աղ դրված, աղաջրի մեջ դրված, չորացրած կամ ապխտած...X
0210Միս և մսից սննդային ենթամթերք՝ աղ դրված, աղաջրի մեջ դրված, չորացրած կամ ապխտած. մսից կամ մսի սննդային ենթամթերքից ստացված մանր և խոշոր աղացվածքի ալյուր...X
0301Կենդանի ձուկ...X
0302Ձկներ՝ թարմ կամ պաղեցրած՝ բացառությամբ 0304 ապրանքային դիրքում ընդգրկված ձկան ֆիլեի և այլ ձկան մսի...X
0303Ձուկ՝ սառեցրած՝ բացառությամբ 0304 ապրանքային դիրքում ընդգրկված ձկան ֆիլեի և ձկան այլ մսի...X
0304Ձկան ֆիլե և ձկան այլ միս (ներառյալ խճողակը) թարմ, պաղեցրած կամ սառեցրած...X
Ընդամենը 1223 տողPrev1234567606162NextAll v