Home
Home
patver.armsoft.am 060 690910

ԱԴԳՏ դասակարգիչ

Կոդ
 
Անվանում
 
01.61Մշակաբույսերի աճեցման հետ կապված օժանադակ ծառայություններ բուսաբուծության բնագավառում...X
01.62Կենդանիների բուծման հետ կապված օժանդակ ծառայություններ...X
01.64Սերմերի մշակման և սերմացվի ֆոնդի ձևավորման հետ կապված ծառայություններ...X
01.70Որսորդություն, վայրի կենդանիների որսում և հարակից ծառայություններ...X
02.10Անտառատնկարանների ծառայություններ, տնկիների աճեցման հետ կապված ծառայություններ...X
02.40Փայտամթերումներ և հարակից ծառայություններ...X
03.00Ձուկ և ձկնորսության այլ արտադրանք, ձկնաբուծության արտադրանք, ձկնորսության և ձկնաբուծության հետ կապված ծառայություններ...X
09.10Նավթի և բնական գազի արդյունահանման հետ կապված տեխնիկական ծառայություններ...X
09.90Հանքագործական արդյունաբերության այլ ճյուղերի տեխնիկական ծառայություններ...X
13.30Մանվածքի և գործվածքի վերջնամշակման ծառայություններ...X
18.11Թերթերի տպագրության ծառայություններ...X
18.12Տպագրական այլ ծառայություններ...X
18.13Նախատպագրական և տպագրական ծառայություններ...X
18.14Կազմարարական և զուգընթաց ծառայություններ...X
18.20Ձայնա- տեսագրությունների, ծրագրային միջոցների պատճենահանման ծառայություններ...X
24.51Թուջի և երկաթի ձուլման ծառայություններ...X
24.52Պողպատի ձուլման ծառայություններ...X
24.53Թեթև մետաղների ձուլման ծառայություններ...X
24.54Այլ գունավոր մետաղների ձուլման ծառայություններ...X
25.50Թերթավոր մետաղի կռման, մամլման, դրոշմման և պրոֆիլավորման ծառայություններ. փոշեմետաղագործության եղանակով արտադրատեսակների արտադրության ծառայություններ...X
Ընդամենը 295 տողPrev1234567131415NextAll v