Home
Home
patver.armsoft.am 060 690910


b2b.armsoft-ը գերարդյունավետ առցանց համագործակցության հարթակ է ամենատարբեր բիզնեսների համար։
Այս կայքը զուտ տեղեկատվական կայք է, որտեղ տրված է b2b.armsoft հարթակի նկարագրությունը։ Այստեղ նաև պարզ ձևով ներկայացված են b2b.armsoft հարթակի մի շարք տեղեկատվական ծառայություններ։
b2b.armsoft հարթակի հնարավորությունները ամբողջական օգտագործվում են ՀԾ համակարգերի մեջ։
Ավելին
Տեղեկատվական ծառայություններ

Ապահովում է տեղեկատվության ճշգրիտ և ժամանակին ստացումը, կատարվող աշխատանքները զգալի կրճատվում են և դառնում դյուրին։Տվյալների էլեկտրոնային փոխանակում

Հնարավոր է ավտոմատ ստեղծել և փոխանակել մի շարք էլեկտրոնային փաստաթղթեր: Սա բացառում է փաստաթղթերը կազմելիս կամ ներմուծելիս կատարվող սխալները, նվազեցնում է ծախսերը, արագացնում է գործընթացները։Մատակարար-պատվիրող հարաբերություններ

Հարթակի միջոցով մատակարար-պատվիրող հարաբերությունները դառնում են առավել վերահսկելի, կարգավորված և ավտոմատացված։